bonnenbeul - rechtshulp bij verkeersboetes en parkeerbonnen

Een onterechte parkeerbon: wat nu?

Hoe vaak komt het niet voor dat parkeerders een onterechte parkeerbon achter de ruitenwisser aantreffen? Eigenlijk zou u zo’n bon toch moeten aanvechten. Maar hoe vaak doet u dat? En hoe vaak neemt u de moeite om – nadat het ingediende bezwaarschrift in uw ogen ten onrechte is afgewezen – het hogerop te zoeken en de rechter in te schakelen?

Veel mensen laten het er maar bij zitten en halen hun recht niet. Gewoon omdat het de moeite en ergernis niet waard is. Via de Bonnenbeul krijgt u niet alleen kostenloos de door u betaalde parkeerboete terug, maar wordt de moeite van het uitbesteden ook nog eens beloond met een winstbonus van één tot enkele tientjes.

De voordelen op een rijtje

  • U hoeft zelf niet uit te zoeken hoe de juridische procedures werken
  • U schakelt iemand met verstand van zaken in.
  • Als het bezwaar wordt gehonoreerd krijgt u uw boete terug + 10% van de onkostenvergoeding (die u anders niet had gekregen).
  • No cure no pay: bij een afgewezen bezwaar hoeft u de Bonnenbeul niets te betalen.

Het inschakelen van de Bonnenbeul heeft dus alleen maar voordelen. Bespaar uzelf de moeite van het bezwaarmaken. Het kost u niets en kan u zelfs wat opleveren:

Hoe werkt het?

U meldt uw boete aan bij de bonnenbeul

Als er voldoende kans op slagen is, dient de Bonnenbeul een bezwaar- of beroepschrift in.

Wordt het bezwaarschrift gehonoreerd, dan krijgt u de boete terug.

Wordt het bezwaarschrift niet gehonoreerd, dan krijgt u de boete niet terug.

euro

De onkostenvergoeding voor juridische dienstverlening gaat naar de Bonnenbeul, maar 10% daarvan mag u zelf houden.

euro-stripe

Er wordt geen onkostenvergoeding toegekend. U hoeft de Bonnenbeul niets te betalen.

Down-arrow

Gehonoreerd:

U krijgt uw boete terug en daarbovenop nog 10% van de onkostenvergoeding.
Down-arrow

Niet gehonoreerd:

Helaas blijft de boete gewoon staan, maar u hoeft de Bonnenbeul niets te betalen! No cure no pay.

Hoe werkt het?

U meldt uw boete aan bij de bonnenbeul

Als er voldoende kans op slagen is, dient de Bonnenbeul een bezwaar- of beroepschrift in.

Down-arrow

Mogelijkheid 1:
Het bezwaarschrift wordt gehonoreerd.

U krijgt uw boete terug en daarbovenop nog 10% van de onkostenvergoeding.

Mogelijkheid 2:
Het bezwaarschrift wordt niet gehonoreerd

De boete blijft staan. Er wordt geen onkostenvergoeding toegekend. U hoeft de Bonnenbeul niets te betalen.

Hoe zit dat met de onkostenvergoeding?

Het bestuursorgaan wordt niet verplicht tot het uitkeren van onkostenvergoedingen indien u zelf, dus zonder hulp van een externe partij (zoals de Bonnenbeul), bezwaar maakt of beroep instelt tegen een onterechte parkeerbon. Om dit te verduidelijken staan hieronder twee voorbeelden:

Voorbeeld 1: u doet alles zelf
U heeft een boete gekregen van €150,-. U zoekt alles zelf uit en dient ook zelf een bezwaar in. De rechter honoreert het bezwaarschrift en de boete wordt kwijtgescholden. U krijgt €150,- terug

Voorbeeld 2: u schakelt de Bonnenbeul in
U heeft een boete gekregen van €150,-. U schakelt de Bonnenbeul in die alles voor u uitzoekt en namens u een bezwaar indient. De rechter honoreert het bezwaarschrift en de boete wordt kwijtgescholden. U krijgt €150,- terug + 10% van de onkostenvergoeding. Kortom: een win-win situatie voor beide partijen.

Op de pagina Kosten vind u meer informatie.

Niet alleen parkeerbonnen

De Bonnenbeul neemt soms ook andere dan parkeerbonnen in behandeling. Doorgaans betreft het dan boetes in verband met overtredingen van werkers in de gezondheidszorg. U kunt deze boetes ook aanmelden via het formulier. Neem bij twijfel even contact op.