De Kosten

Onkostenvergoedingen worden alleen uitbetaald als een door de Bonnenbeul ingediend bezwaar of beroep geheel of gedeeltelijk gegrond is. De door het bestuursorgaan te betalen standaardvergoeding voor het indienen van een bezwaarschrift varieert – afhankelijk van de vraag of het een naheffingsaanslag parkeerbelastingen betreft of een parkeerbon die het Centraal Justitieel Incasso Bureau incasseert – van € 246 tot € 496.

Indien het een zeer lichte zaak betreft, wordt deze standaardvergoeding vermenigvuldigd met de factor 0,25 (hetgeen dus leidt tot een vergoeding van € 62, respectievelijk € 124). Gaat het om een lichte zaak, dan bedraagt de vermenigvuldigingsfactor 0,5, terwijl een gemiddeld ingewikkelde zaak de factor 1 kent. In de praktijk ziet men de vermenigvuldigingsfactoren van 0,5 en 1 het meest.

De zwaarte van de zaak wordt beoordeeld door het bestuursorgaan, respectievelijk de rechter. Waar bijvoorbeeld op een bezwaarschrift in een lichte zaak tegen het CJIB in uw voordeel wordt beslist, daar ontvangt u naast het bedrag van uw parkeerbon de som van € 248. Con Sensus stuurt u dan een rekening voor 90% daarvan, zijnde € 223,20 (inclusief BTW). Uw winstbonus bedraagt dan € 24,80.

Gaat u via de Bonnenbeul in beroep bij de kantonrechter en krijgt u alsnog gelijk, dan bedraagt de standaardvergoeding – voor het schrijven van een beroepschrift en het bijwonen van de zitting – € 992. Wordt u in een lichte zaak geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld, dan ontvangt u een vergoeding van € 496.

Con Sensus stuurt u dan een rekening voor 90% daarvan. Uw winstbonus bedraagt dan € 49,60. Bij een zaak van een gemiddelde zwaarte kan uw winstbonus dus oplopen tot € 99,20!