De Initiatiefnemer

De geestelijk vader van de Bonnenbeul is Warner Bruins Slot.

Hij werkte van 1980 tot 2003 bij de Belastingdienst. In 2003 stapte hij als of counsel (adviseur zonder dienstverband) over naar een groot belastingadviesbureau.

In die tijd ontdekte hij niet alleen dat de Belastingdienst met recht van spreken belastingplichtigen kan aanpakken, maar ook dat burgers op hun beurt soms gegronde redenen hebben om zich te verzetten tegen de opstelling van de overheid, zoals het uitreiken en handhaven van onterechte parkeerbonnen.

Het is zijn wens om de obstakels die zij daarbij ervaren (de kosten en de moeite van het bezwaarmaken zijn daarvan in het oog springende voorbeelden) zo veel mogelijk weg te nemen. Het Bonnenbeul-initiatief is daarvan een uitvloeisel.

Warner Bruins Slot is lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

Bonnenbeul - Hulp bij verkeersboetes - Warner Bruins Slot

Con Sensus

Con Sensus BV is de vennootschap waarin Warner Bruins Slot een belastingadviespraktijk uitoefent.

Binnen die praktijk vormt zijn werk voor een groot belastingadviesbureau de hoofdmoot. Het is echter altijd zijn wens geweest om daarnaast iets te betekenen voor een segment belastingbetalers waarmee hij beroepshalve minder in aanraking komt: zij die om wat voor reden dan ook er niet aan toekomen om hun recht te halen. Dat kan zijn omdat de omvang van het onrecht niet de moeite van het bestrijden waard is, maar het kan ook voorkomen dat de middelen ontbreken om het onrecht via de reguliere weg door een belastingadviseur te laten bestrijden. Con Sensus BV biedt een uitkomst als een van deze twee omstandigheden zich voordoet.

De BV biedt via het Bonnenbeul-traject op gestructureerde wijze hulp bij het bestrijden van onterechte verkeers- en parkeerboetes.

Mocht er sprake zijn van een situatie waarin de betalingscapaciteit gering en het onrecht groot is, dan loont het de moeite om te informeren of Con Sensus BV – zeker wanneer het om inkomsten- of vennootschapsbelastingproblematiek gaat – iets voor u kan betekenen. Voorlopig kunt u het aanmeldingsformulier van de Bonnenbeul ook voor dit doel gebruiken.